Panda Toilet Tissue

Bath Tissue. Similar to Top Name Toilet Tissue 2ply, 200shts, 24 rolls

Green Seal: 
No